2018/02/19 12:00:00

  Zakres usług:

* Prowadzenie ksiąg rachunkowych
* Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
* Prowadzenie ewidencji ryczałtowej
* Rejestry podatkowe
* Sporządzanie i wysyłanie plików JPK /Jednolity Plik Kontrolny/
* Rozliczanie PIT, CIT, VAT
* Sporządzanie sprawozdań finansowych
* Sporządzanie planu amortyzacji, prowadzenie ewidencji, środków
  trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
* Sporządzanie list płac i deklaracji ZUS
* Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
* Przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
* Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
* Rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników
* Prowadzenie akt osobowych
* Zaświadczenia
* Wyprowadzanie zaległości
2018 © Biuro Podatkowe AG zaprasza do współpracy!     biuro@agbiuro.pl